تاريخ السباقات
29/06/2024 10+20 Chronos V (2024-06-29)
20 السائقين
Duration :27 minutes
Kartland Live Timing
09/06/2024 Session 9 (2024-06-09)
18 السائقين
Duration :5 minutes
Kartland Live Timing
19/05/2024 BNP CSEEPF Finale "' (2024-05-19)
63 السائقين
Duration :27 minutes
Kartland Live Timing
21/04/2024 SUPER/SUPER MASTER Essais Chronométrés 7 Minutes V (2024-04-21)
13 السائقين
Duration :7 minutes
Kartland Live Timing
01/10/2023 SPORT Essais Chronométrés 7 Minutes V (2023-10-01)
18 السائقين
Duration :5 minutes
Kartland Live Timing
03/09/2023 SPORT Essais Chronométrés 7 Minutes V (2023-09-03)
18 السائقين
Kartland Live Timing
06/11/2022 MINI 4T Essais Chronométrés 7 Minutes V (2022-11-06)
12 السائقين
Duration :6 minutes
Kartland Live Timing
06/11/2022 SUPER/SUPER MASTER Essais Chronométrés 7 Minutes V (2022-11-06)
16 السائقين
Duration :5 minutes
Kartland Live Timing
06/11/2022 VITESSE/VITESSE MASTER/PUISSANCE Essais Chronométrés 7 Minutes v (2022-11-06)
14 السائقين
Duration :5 minutes
Kartland Live Timing
29/10/2022 capocci Finale V (2022-10-29)
18 السائقين
Duration :9 minutes
Kartland Live Timing
29/10/2022 capocci Finale V (2022-10-29)
18 السائقين
Duration :4 minutes
Kartland Live Timing
29/10/2022 capocci Chronos (2022-10-29)
18 السائقين
Duration :33 minutes
Kartland Live Timing
27/10/2022 eventl Finale (2022-10-27)
16 السائقين
Duration :16 minutes
Kartland Live Timing
23/10/2022 Session 29 V (2022-10-23)
17 السائقين
Duration :7 minutes
Kartland Live Timing
23/10/2022 Session 28 V (2022-10-23)
17 السائقين
Duration :12 minutes
Kartland Live Timing
23/10/2022 Session 27 V (2022-10-23)
20 السائقين
Duration :11 minutes
Kartland Live Timing
23/10/2022 Session 26 V (2022-10-23)
18 السائقين
Duration :12 minutes
Kartland Live Timing
23/10/2022 Session 25 V (2022-10-23)
18 السائقين
Duration :13 minutes
Kartland Live Timing
23/10/2022 Session 24 V (2022-10-23)
17 السائقين
Duration :12 minutes
Kartland Live Timing
23/10/2022 Session 23 V (2022-10-23)
18 السائقين
Duration :12 minutes
Kartland Live Timing
23/10/2022 Session 22 V (2022-10-23)
19 السائقين
Duration :6 minutes
Kartland Live Timing
23/10/2022 Session 2 1 V (2022-10-23)
20 السائقين
Duration :16 minutes
Kartland Live Timing
23/10/2022 Session 20 V (2022-10-23)
20 السائقين
Duration :14 minutes
Kartland Live Timing
23/10/2022 Session 18 V (2022-10-23)
16 السائقين
Duration :12 minutes
Kartland Live Timing
23/10/2022 Session 17 V (2022-10-23)
15 السائقين
Duration :15 minutes
Kartland Live Timing
23/10/2022 Session 15 V (2022-10-23)
12 السائقين
Duration :13 minutes
Kartland Live Timing
23/10/2022 Session 14 V (2022-10-23)
14 السائقين
Duration :16 minutes
Kartland Live Timing
23/10/2022 Session 12 V (2022-10-23)
15 السائقين
Duration :16 minutes
Kartland Live Timing
23/10/2022 Session 8 (2022-10-23)
11 السائقين
Duration :8 minutes
Kartland Live Timing
23/10/2022 Trophée Finale (2022-10-23)
33 السائقين
Duration :12 minutes
Kartland Live Timing
23/10/2022 Trophée Course 2 (2022-10-23)
32 السائقين
Duration :15 minutes
Kartland Live Timing
23/10/2022 Trophée Course 1 (2022-10-23)
32 السائقين
Duration :13 minutes
Kartland Live Timing
23/10/2022 Trophée Chronos (2022-10-23)
32 السائقين
Duration :11 minutes
Kartland Live Timing
18/10/2022 safran Chronos (2022-10-18)
22 السائقين
Duration :11 minutes
Kartland Live Timing
16/10/2022 eventl Finale (2022-10-16)
12 السائقين
Duration :10 minutes
Kartland Live Timing
15/10/2022 POMPIERS Finale "' (2022-10-15)
11 السائقين
Duration :9 minutes
Kartland Live Timing
15/10/2022 ce racing Chronos (2022-10-15)
16 السائقين
Duration :22 minutes
Kartland Live Timing
09/10/2022 Session 20 V (2022-10-09)
28 السائقين
Duration :16 minutes
Kartland Live Timing
09/10/2022 Session 19 V (2022-10-09)
22 السائقين
Duration :12 minutes
Kartland Live Timing
09/10/2022 Session 18 V (2022-10-09)
23 السائقين
Duration :12 minutes
Kartland Live Timing
09/10/2022 Session 17 V (2022-10-09)
26 السائقين
Duration :12 minutes
Kartland Live Timing
09/10/2022 Session 16 V (2022-10-09)
11 السائقين
Duration :11 minutes
Kartland Live Timing
09/10/2022 Session 15 V (2022-10-09)
29 السائقين
Duration :11 minutes
Kartland Live Timing
09/10/2022 Session 14 V (2022-10-09)
31 السائقين
Duration :12 minutes
Kartland Live Timing
09/10/2022 Session 13 V (2022-10-09)
14 السائقين
Duration :11 minutes
Kartland Live Timing
09/10/2022 Session 12 V (2022-10-09)
21 السائقين
Duration :11 minutes
Kartland Live Timing
09/10/2022 Session 1 1 V (2022-10-09)
21 السائقين
Duration :11 minutes
Kartland Live Timing
09/10/2022 Session 9 (2022-10-09)
18 السائقين
Duration :12 minutes
Kartland Live Timing
09/10/2022 trophée 9 octobre finale (2022-10-09)
29 السائقين
Duration :14 minutes
Kartland Live Timing
09/10/2022 trophée 9 octobre course 2 (2022-10-09)
29 السائقين
Duration :12 minutes
Kartland Live Timing
09/10/2022 trophée 9 octobre course 1 (2022-10-09)
29 السائقين
Duration :17 minutes
Kartland Live Timing
09/10/2022 trophée 9 octobre course 1 (2022-10-09)
29 السائقين
Duration :8 minutes
Kartland Live Timing
09/10/2022 trophée 9 octobre essais (2022-10-09)
29 السائقين
Duration :7 minutes
Kartland Live Timing
08/10/2022 vibrachoc Finale (2022-10-08)
12 السائقين
Duration :55 minutes
Kartland Live Timing
08/10/2022 vibrachoc Chronos (2022-10-08)
12 السائقين
Duration :22 minutes
Kartland Live Timing
07/10/2022 hostik Chronos V (2022-10-07)
12 السائقين
Duration :25 minutes
Kartland Live Timing
07/10/2022 CCEIS essonne Finale V (2022-10-07)
12 السائقين
Duration :50 minutes
Kartland Live Timing
06/10/2022 4h Finale V (2022-10-06)
20 السائقين
Duration :55 minutes
Kartland Live Timing
06/10/2022 4h Chronos V (2022-10-06)
20 السائقين
Duration :16 minutes
Kartland Live Timing
02/10/2022 SODERN Finale "' (2022-10-02)
15 السائقين
Duration :55 minutes
Kartland Live Timing
02/10/2022 SODERN Chronos "' (2022-10-02)
14 السائقين
Duration :22 minutes
Kartland Live Timing
01/10/2022 Challenge Inverse Finale (2022-10-01)
19 السائقين
Duration :36 minutes
Kartland Live Timing
01/10/2022 Challenge Inverse Chronos (2022-10-01)
19 السائقين
Duration :23 minutes
Kartland Live Timing
25/09/2022 24h Finale v (2022-09-25)
27 السائقين
Duration :7 minutes
Kartland Live Timing
25/09/2022 24h Finale v (2022-09-25)
27 السائقين
Duration :19 minutes
Kartland Live Timing
24/09/2022 24h Chronos V (2022-09-24)
26 السائقين
Duration :55 minutes
Kartland Live Timing
22/09/2022 rotary Finale (2022-09-22)
23 السائقين
Duration :24 minutes
Kartland Live Timing
22/09/2022 rotary Chronos (2022-09-22)
22 السائقين
Duration :26 minutes
Kartland Live Timing
20/09/2022 . v valeo Flnale (2022-09-20)
26 السائقين
Duration :4 minutes
Kartland Live Timing
18/09/2022 . v safran Flnale (2022-09-18)
24 السائقين
Duration :26 minutes
Kartland Live Timing
18/09/2022 . v safran Flnale (2022-09-18)
21 السائقين
Duration :19 minutes
Kartland Live Timing
18/09/2022 . v safran Flnale (2022-09-18)
22 السائقين
Duration :3 minutes
Kartland Live Timing
18/09/2022 Session 10 V (2022-09-18)
20 السائقين
Duration :9 minutes
Kartland Live Timing
18/09/2022 safran Chronos (2022-09-18)
20 السائقين
Duration :4 minutes
Kartland Live Timing
18/09/2022 safran Chronos (2022-09-18)
20 السائقين
Duration :3 minutes
Kartland Live Timing
18/09/2022 Session 9 (2022-09-18)
21 السائقين
Duration :5 minutes
Kartland Live Timing
18/09/2022 safran Chronos (2022-09-18)
20 السائقين
Duration :10 minutes
Kartland Live Timing
18/09/2022 Session 8 (2022-09-18)
11 السائقين
Duration :12 minutes
Kartland Live Timing
18/09/2022 trophée 18/09 course 3 v (2022-09-18)
32 السائقين
Duration :19 minutes
Kartland Live Timing
18/09/2022 trophée 18/09 course 2 (2022-09-18)
32 السائقين
Duration :15 minutes
Kartland Live Timing
18/09/2022 trophée 18/09 course 2 (2022-09-18)
32 السائقين
Duration :3 minutes
Kartland Live Timing
18/09/2022 trophée 18/09 course 1 (2022-09-18)
32 السائقين
Duration :18 minutes
Kartland Live Timing
18/09/2022 trophée 18/09 essais V (2022-09-18)
32 السائقين
Duration :13 minutes
Kartland Live Timing
11/09/2022 JEUNE 4T Essais Chronométrés 6 Minutes V (2022-09-11)
14 السائقين
Duration :3 minutes
Kartland Live Timing
11/09/2022 MINI 4T Essais Chronométrés 6 Minutes V (2022-09-11)
11 السائقين
Duration :5 minutes
Kartland Live Timing
11/09/2022 SUPER/SUPER MASTER Essais Chronométrés 6 Minutes V (2022-09-11)
15 السائقين
Duration :6 minutes
Kartland Live Timing
11/09/2022 SPORT Essais Chronométrés 7 Minutes V (2022-09-11)
14 السائقين
Duration :4 minutes
Kartland Live Timing
10/09/2022 CHALLENGE Finale "' (2022-09-10)
27 السائقين
Duration :45 minutes
Kartland Live Timing
10/09/2022 CHALLENGE Chronos "' (2022-09-10)
26 السائقين
Duration :10 minutes
Kartland Live Timing
09/09/2022 KOESIO Finale "' (2022-09-09)
12 السائقين
Duration :22 minutes
Kartland Live Timing
06/09/2022 CE THALES Chronos "' (2022-09-06)
13 السائقين
Duration :20 minutes
Kartland Live Timing
18/11/2018 SPORT FINALE (2018-11-18)
38 السائقين
Duration :20 minutes
Kartland Live Timing
18/11/2018 VITESSE / PUISSANCE FINALE (2018-11-18)
26 السائقين
Duration :12 minutes
Kartland Live Timing
18/11/2018 JEUNES FINALE (2018-11-18)
22 السائقين
Duration :20 minutes
Kartland Live Timing
18/11/2018 SUPER MAN CHE 2 (2018-11-18)
35 السائقين
Duration :12 minutes
Kartland Live Timing
18/11/2018 JEUNES MANCHE 2 (2018-11-18)
39 السائقين
Duration :12 minutes
Kartland Live Timing
18/11/2018 VITESSE / PUISSANCE MANCHE 2 (2018-11-18)
26 السائقين
Duration :12 minutes
Kartland Live Timing
18/11/2018 SUPER MAN CHE 1 (2018-11-18)
40 السائقين
Duration :11 minutes
Kartland Live Timing
18/11/2018 JEUNES MANCHE 1 (2018-11-18)
22 السائقين
Duration :11 minutes
Kartland Live Timing
18/11/2018 VITESSE / PUISSANCE MANCHE 1 (2018-11-18)
26 السائقين
Duration :14 minutes
Kartland Live Timing
14/06/2018 GP Finale (2018-06-14)
31 السائقين
Duration :3 minutes
Kartland Live Timing
14/06/2018 GP Chronos (2018-06-14)
31 السائقين
Duration :18 minutes
Kartland Live Timing
13/06/2018 GP MOULINS FOUCHE Finale (2018-06-13)
21 السائقين
Duration :2 minutes
Kartland Live Timing
13/06/2018 GP MOULINS FOUCHE Chronos (2018-06-13)
21 السائقين
Duration :16 minutes
Kartland Live Timing
11/06/2018 GP MOULINS FOUCHE Finale (2018-06-11)
27 السائقين
Duration :3 minutes
Kartland Live Timing
11/06/2018 GP MOULINS FOUCHE Finale (2018-06-11)
27 السائقين
Duration :2 minutes
Kartland Live Timing
11/06/2018 GP MOULINS FOUCHE Finale (2018-06-11)
27 السائقين
Duration :3 minutes
Kartland Live Timing
11/06/2018 GP MOULINS FOUCHE Finale (2018-06-11)
27 السائقين
Duration :5 minutes
Kartland Live Timing
11/06/2018 GP MOULINS FOUCHE Finale (2018-06-11)
27 السائقين
Duration :12 minutes
Kartland Live Timing
11/06/2018 GP MOULINS FOUCHE Finale (2018-06-11)
27 السائقين
Duration :8 minutes
Kartland Live Timing
11/06/2018 GP MOULINS FOUCHE Finale (2018-06-11)
27 السائقين
Duration :20 minutes
Kartland Live Timing
11/06/2018 GP MOULINS FOUCHE Finale (2018-06-11)
27 السائقين
Duration :2 minutes
Kartland Live Timing
11/06/2018 GP MOULINS FOUCHE Finale (2018-06-11)
27 السائقين
Duration :2 minutes
Kartland Live Timing
11/06/2018 GP MOULINS FOUCHE Finale (2018-06-11)
27 السائقين
Duration :3 minutes
Kartland Live Timing
11/06/2018 GP MOULINS FOUCHE Finale (2018-06-11)
27 السائقين
Duration :1 minutes
Kartland Live Timing
11/06/2018 GP MOULINS FOUCHE Finale (2018-06-11)
27 السائقين
Duration :56 minutes
Kartland Live Timing
10/06/2018 GP MOULINS FOUCHE Finale (2018-06-10)
22 السائقين
Duration :42 minutes
Kartland Live Timing
10/06/2018 GP MOULINS FOUCHE Chronos (2018-06-10)
22 السائقين
Duration :59 minutes
Kartland Live Timing
09/06/2018 challenge kartland finale (2018-06-09)
31 السائقين
Duration :45 minutes
Kartland Live Timing
09/06/2018 challenge kartland chronos (2018-06-09)
31 السائقين
Duration :1 minutes
Kartland Live Timing
02/06/2018 evg 4 Finale (2018-06-02)
12 السائقين
Duration :19 minutes
Kartland Live Timing
02/06/2018 evg 4 Chronos (2018-06-02)
12 السائقين
Duration :10 minutes
Kartland Live Timing
02/06/2018 evg 2 Finale (2018-06-02)
11 السائقين
Duration :7 minutes
Kartland Live Timing
02/06/2018 evg 2 Chronos (2018-06-02)
11 السائقين
Duration :5 minutes
Kartland Live Timing
28/05/2018 GP CE IDF Finale (2018-05-28)
20 السائقين
Duration :6 minutes
Kartland Live Timing
28/05/2018 GP CE IDF Chronos (2018-05-28)
20 السائقين
Duration :37 minutes
Kartland Live Timing
27/05/2018 12H KARTLAND Finale (2018-05-27)
20 السائقين
Duration :465 minutes
Kartland Live Timing
27/05/2018 12H KARTLAND Finale (2018-05-27)
20 السائقين
Duration :240 minutes
Kartland Live Timing
26/05/2018 12H KARTLAND Chronos (2018-05-26)
20 السائقين
Duration :42 minutes
Kartland Live Timing
20/05/2018 6H BNP Finale (2018-05-20)
33 السائقين
Duration :360 minutes
Kartland Live Timing
19/05/2018 6H BNP Chronos (2018-05-19)
33 السائقين
Duration :10 minutes
Kartland Live Timing
17/05/2018 rotary Finale (2018-05-17)
33 السائقين
Duration :6 minutes
Kartland Live Timing
17/05/2018 rotari Finale (2018-05-17)
33 السائقين
Duration :40 minutes
Kartland Live Timing
04/05/2018 CHALLENGE KARTLAND Finale (2018-05-04)
27 السائقين
Duration :150 minutes
Kartland Live Timing
04/05/2018 CHALLENGE KARTLAND Chronos (2018-05-04)
27 السائقين
Duration :33 minutes
Kartland Live Timing
22/04/2018 challenge pompiers Finale (2018-04-22)
26 السائقين
Duration :210 minutes
Kartland Live Timing
22/04/2018 challenge pompiers Chronos (2018-04-22)
26 السائقين
Duration :27 minutes
Kartland Live Timing
14/04/2018 GP ASK DASSAUT Finale (2018-04-14)
15 السائقين
Duration :83 minutes
Kartland Live Timing
14/04/2018 GP ASK DASSAUT Chronos (2018-04-14)
15 السائقين
Duration :17 minutes
Kartland Live Timing
07/04/2018 CHALLENGE KARTLAND Finale (2018-04-07)
21 السائقين
Duration :470 minutes
Kartland Live Timing
07/04/2018 GP ARCATEM Chronos (2018-04-07)
12 السائقين
Duration :340 minutes
Kartland Live Timing
07/04/2018 GP ARCATEM Finale (2018-04-07)
12 السائقين
Duration :340 minutes
Kartland Live Timing